Bộ lọc

Trà vị Đào Coca Cola Craftea 410ml Còn hàng

Trà vị Đào Coca Cola Craftea 410ml

40,000đ 44,000đ

Hồng trà Coca Cola Apple Craftea 410ml Còn hàng

Hồng trà Coca Cola Apple Craftea 410ml

40,000đ 45,000đ

Trà Xanh Lon Giấy 100g Còn hàng

Trà Xanh Lon Giấy 100g

75,000đ 82,500đ

Trà sữa Owl 3in1 300g Còn hàng

Trà sữa Owl 3in1 300g

150,000đ 165,000đ

Trà Sữa 3:15PM Rose Fruity Hết hàng

Trà Sữa 3:15PM Rose Fruity

120,000đ 132,000đ

Trà sữa Thái đỏ Còn hàng

Trà sữa Thái đỏ

165,000đ 181,500đ

Trà Sữa Kirin 500ML Hết hàng

Trà Sữa Kirin 500ML

38,000đ 41,800đ

Trà Sữa Kirin Nhật Bản 1L5 Còn hàng

Trà Sữa Kirin Nhật Bản 1L5

85,000đ 93,500đ

Trà olong hộp giấy 100g Còn hàng

Trà olong hộp giấy 100g

140,000đ 154,000đ

Đào vàng ngâm 400g Còn hàng

Đào vàng ngâm 400g

69,000đ 75,900đ

Trà sữa Thái xanh Còn hàng

Trà sữa Thái xanh

165,000đ 181,500đ

Trà sả lá dứa Lemongress Pandan Thái Còn hàng

Trà sả lá dứa Lemongress Pandan Thái

95,000đ 104,500đ

Trà sữa ly The Alley - tím Hết hàng

Trà sữa ly The Alley - tím

35,000đ