Bộ lọc

Nui Ống Panzani

Nui Ống Panzani

35,000đ 38,500đ

Nui Chữ Fiorini Pháp

Nui Chữ Fiorini Pháp

45,000đ 49,500đ

Nui Xoắn Panzani

Nui Xoắn Panzani

37,000đ 40,700đ